Innehåll – Användarmanual JNB karta

1.     Syfte.. 1

2.     Omfattning.. 1

3.     Att titta i JNB karta.. 2

4.     Navigera i kartan.. 2

4.1.       Välj bakgrundskarta. 2

4.2.       Verktyg. 2

4.2.1.         Zoom... 3

4.2.2.         Panorering. 3

4.2.3.         Zooma kartan till ursprungsskala. 3

4.2.4.         Mät i karta. 3

4.2.5.         Maximera/minimera kartfönstret. 3

5.     Sök i kartan.. 4

6.     Visa datalager i kartan - Lagerlista.. 4

6.1.       Information om befintligt datalager (Info-klick) 5

6.2.       Dölj/Visa Lagerlistan. 6

7.     Kontakt.. 7

8.     Ändringslogg.. 7

 

1.   Syfte

Syftet är att beskriva funktionerna i JNB karta för att användaren ska lära känna funktionerna i systemet.

2.   Omfattning

Handledningen ska användas av de som använder Järnvägsnätsbeskrivningens karta, både internt inom Trafikverket och externt.

3.   Att titta i JNB karta

JNB karta presenterar tillgänglig infrastruktur på Trafikverkets järnvägsnät. JNB karta publiceras årligen i samband med varje publicerad JNB. Kartjänsten uppdateras vid behov och viktiga förändringar av data kommer att publiceras i nyhetsflödet på JNB hemsidan.

Informationen presenteras både på svenska och engelska.

JNB karta nås via Trafikverkets webbplats.

4.   Navigera i kartan

När JNB karta startas visas en karta över Sverige och Sveriges järnvägsnät utzoomad.

Växla mellan visningsår genom drop-down listan överst på sidan.

 

4.1. Välj bakgrundskarta

Det finns två olika bakgrundskartor:

-        Sverigekartan

-        Lantmäteriets nedtonade Topowebbkarta

Default visas Sverigekartan. Byt bakgrundskarta genom att klicka på drop-down listan.

Sverigekartan är en generell bakgrundskarta som används i många system inom Trafikverket.

4.2. Verktyg

Ovanför kartfönstret finns verktygslådan man använder för att navigera i kartan. Om man för muspekaren över verktygen visas en beskrivning av verktyget.

4.2.1.    Zoom

Det finns flera olika alternativ att använda vid zoomning:

·        Med hjälp av zoomverktyget till vänster i kartan kan man zooma både ut och in.

·        Med hjälp av scrollhjulet på musen kan man zooma både ut och in.

·        Genom att hålla ner Shift + klicka och dra en rektangel till önskat zoom-område kan man zooma in.

·        Genom att markera förstoringsglaset   och klicka i kartan kan man zooma in.

·        Genom att markera förstoringsglaset   och dra en rektangel till önskat zoom-område kan man zooma in.

·        Genom att markera handen   och dubbelklicka i karta kan man zooma in.

4.2.2.    Panorering

Aktivera handen   och håll ner muspekaren för att dra kartan åt det håll man önskar.

4.2.3.    Zooma kartan till ursprungsskala

Knappen   zoomar kartan till ursprunglig skala så att hela Sverige är synligt.

4.2.4.    Mät i karta

Genom att välja verktyget ”Mät i kartan”   kan man mäta i kartan. Linjalen blir gråmarkerad    och muspekaren markeras med en blå cirkel. Genom att klicka flera gånger kan man mäta längs en kurva. Avsluta mätningen antingen genom att dubbelklicka, då står avståndet kvar i kartan, eller genom att välja ett annat verktyg.

  

 

4.2.5.    Maximera/minimera kartfönstret

Visa kartfönstret i helskärm genom att klicka på pilsymbolerna   i övre högra hörnet.

Återgå till normalt visningsläge genom att klicka på pilsymbolerna  igen.

5.   Sök i kartan

Det är möjligt att söka på Trafikplats, Ort, Bandel, Stråk eller Kommun. Välj önskad sökdel och skriv in delar av, eller ett helt sökord i textrutan. Klicka på ”Sök” för att genomföra sökningen.

En dialog visar sökningens träffar sorterat på namn. Antalet träffar samt information visas i dialogrutan. Klicka på ’Zooma till’ för att zoomas till önskat område i kartan.

6.   Visa datalager i kartan - Lagerlista

I kolumnen till vänster finns de datalager som kan visas på kartan. Genom att bocka i/ur rutorna framför önskat lager visualiseras de på kartbilden. Under lagerlistan visas en teckenförklaring över valda lager.

 

Vid val av flera datalager visas grafiken ovanpå varandra i kartfönstret. Lagren följer en hierarkisk ordning och lagren lägger sig på varandra ju längre ner i listan lagret finns.  T ex lagret för Trafikplatser lägger sig ovanpå lagret med Spårtyper. Var därför observant om flera lager är tända samtidigt att det är lagret som är längst ner i lagerlistan som visualiseras överst.

 

Expandera ett datalager för att se vilka lager som finns samt för att välja vilka lager som ska visas. Man kan ha flera datalager tänt samtidigt i kartan.

 

 

6.1. Information om befintligt datalager (Info-klick)

I verktygsfältet ovanför kartfönstret finns en i-knapp . Följande datalager går det att få information om via info-klick:

·        Bandelar

·        Trafikplatser

·        Särskilda förutsättningar

Vill man ha information om det/de aktuella datalagret/en på en plats i kartan klickar man på i-knappen och sedan på önskad plats. Resultatet visas i rutan ”Info om valda objekt” på kartfönstret.

Information om bandel:

Information om trafikplats:

Om man väljer att använda i-knappen och klicka på en del av järnvägsnätet utan att man valt en indelning eller objekttyp i lagerlistan visas generell information om järnvägsnätet på den punkten.

6.2. Dölj/Visa Lagerlistan

Klicka på den gröna pilen till höger om Lagerlistan för att minimera Lagerlistan. Klicka på gröna pilen igen för att visa lagerlistan.

7.   Kontakt

Fel i JNB karta funktion kan rapporteras till anvandarstodit@trafikverket.se.

Om du upptäcker felaktigheter i informationen eller data, kontakta jnb.infrastruktur@trafikverket.se

 

Kört fast? <Ctrl+F5> Startar om JNB karta och nollställer alla inställningar.

8.   Ändringslogg

Version

Dokument-datum

Ändring

Namn

1.0

2018-10-18

Publicerad version av Användarmanual för JNB Karta

Ida Danielsson, IKTai

1.1

2020-03-24

Namnändring till JNB karta

Ida Danielsson, IKTai